Partnerët e Besueshëm

Si një Partner i Besueshëm, ju do të keni hapësirën tuaj në web faqen e Klinikës Digjitale dhe do të jeni në gjendje të ofroni produktet, teknologjinë dhe shërbimet tuaja tek një numër i madh i pacientëve, mjekëve dhe institucioneve shëndetësore në rrjetin global të partnerve tanë në të gjithë botën. Pacientët janë ata që do të përfitojnë më së shumti, poashtu mjekëve dhe partnerëve tanë do ju shtohet edhe një adresë e re për të referuar pacientët e tyre tek ju për trajtim të mëtejshëm. Duke qenë të vetëdijshëm për ekspertizën tuaj, ju mund të përfitoni duke prezantuar produktet dhe demonstruar shërbimet tuaja për pacientët tanë. Për më tepër, ju gjithashtu mund të bëheni një nga partnerët tanë strategjikë dhe të konsideroheni si një qendër kryesore referimi për trajtimin e pacientëve tonë jashtë vendit.
Avatar

Anadolu Medical CenterAvatar

Instituti Farnes - USAAvatar

Prima Imaging CenterAvatar

Biçaku DiagnosticAvatar

Laboratori E-LAB