Anëtarësimi – Pacient

 • Mjeku Personal për përcjelljen e gjendjes suaj shëndetësore check_circle
 • Video Konsultime me Mjekun Personal gjatë tërë vitit Të sigurta dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • Transferimi/arkivimi i imazherisë me CT, MRI dhe Koronarografi I sigurt dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • 10% zbritje nga konsultimet me mjekë kombëtarë/ndërkombëtarë
  check_circle
 • Kontrolluesi i Reaksionit (Ndërveprimit) të Barnave Mbi 1 MILION barnave të prodhuesve të ndryshëm nga mbarë bota
  check_circle
 • Analizat Laboratorike themelore /1 herë në vitPasqyra e gjakut, Formula leukocitare, CRP, Glikemia, Urea, Kreatinina, Kolesteroli, ALT dhe AST
  cancel
 • 20% Zbritje nga çdo përdorim i Cortrium C3 Pajisja më e re në botë për monitorimin e zemrës
  cancel
 • Një Mendim Sekondar nga një nga spitalet e njohura ndërkombëtare cancel
 • Mjeku Personal për përcjelljen e gjendjes suaj shëndetësore check_circle
 • Video Konsultime me Mjekun Personal gjatë tërë vititTë sigurta dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • Transferimi/arkivimi i imazherisë me CT, MRI dhe Koronarografi I sigurt dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • 10% zbritje nga konsultimet me mjekë kombëtarë/ndërkombëtarë check_circle
 • Kontrolluesi i Reaksionit (Ndërveprimit) të Barnave Mbi 1 MILION barnave të prodhuesve të ndryshëm nga mbarë bota
  check_circle
 • Analizat Laboratorike themelore /1 herë në vit Pasqyra e gjakut, Formula leukocitare, CRP, Glikemia, Urea, Kreatinina, Kolesteroli, ALT dhe AST
  check_circle
 • 20% Zbritje nga çdo përdorim i Cortrium C3Pajisja më e re në botë për monitorimin e zemrës
  cancel
 • Një Mendim Sekondar nga një nga spitalet e njohura ndërkombëtare cancel
 • Mjeku Personal për përcjelljen e gjendjes suaj shëndetësore check_circle
 • Video Konsultime me Mjekun Personal gjatë tërë vitit Të sigurta dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • Transferimi/arkivimi i imazherisë me CT, MRI dhe Koronarografi I sigurt dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • 10% zbritje nga konsultimet me mjekë kombëtarë/ndërkombëtarë check_circle
 • Kontrolluesi i Reaksionit (Ndërveprimit) të Barnave Mbi 1 MILION barnave të prodhuesve të ndryshëm nga mbarë bota
  check_circle
 • Analizat Laboratorike themelore /1 herë në vit Pasqyra e gjakut, Formula leukocitare, CRP, Glikemia, Urea, Kreatinina, Kolesteroli, ALT dhe AST
  check_circle
 • 20% Zbritje nga çdo përdorim i Cortrium C3 Pajisja më e re në botë për monitorimin e zemrës
  check_circle
 • Një Mendim Sekondar nga një nga spitalet e njohura ndërkombëtare check_circle
sqAlbanian