Klinika Teledermatologjike

KLINIKA TELEDERMATOLOGJIKE

Klinika Teledermatologjike përmirëson efikasitetin e shërbimit shëndetësor duke lëvizur informacionin e pacientit në vend të lëvizjes së vetë pacientit. Ajo i referohet përdorimit të imazheve të lëkurës për të klasifikuar, diagnostikuar, monitoruar dhe vlerësuar gjendjen apo sëmundjet e lëkurës pa qenë pacienti i pranishëm fizikisht.

Ju do të pranoni raportin mjekësor dhe rekomandimin për terapi nga mjekë nga Evropa pa humbur kohë.

Mendim nga Dermatologu - Standard

Mendim nga Dermatologu – Standard

Ofron çmimin më të mirë për shërbimin. Pacientët mund të kërkojnë mendim nga dermatologu në Evropë dhe të pranojnë atë brenda 48 orëve (ditëve të punës).

Mendim nga Dermatologu - Premium

Mendim nga Dermatologu – Premium

Pacientët mund të marrin një mendim nga dermatologu në Evropë dhe do të pranojnë atë brenda 24 orëve (ditëve të punës).

Mendim nga Dermatologu - Special

Mendim nga Dermatologu – Special

Ky mendim do të sigurohet nga dermatologë ekspertë Evropianë brenda 24 orëve (ditëve të punës). Ju do të pranoni një raport të detajuar mjekësor dhe plan individual të trajtimit (nëse nevojitet).