Partner i Besueshëm

Health Center of Excellence

 

Platformë globale shëndetësore për bashkëpunim ndërkombëtar dhe qendër referente për Mendim Sekondar.
HEALTH CENTERS OF EXCELLENCE përkufizohen si qendra të ndërlidhura shëndetësore globale, të cilat bashkëveprojnë për të mirën e pacientëve në mbarë botën. Flasim këtu për diagnostikimin dhe kujdesin shëndetësor në distancë, trajtimin, konsultimin dhe referimin e pacientëve për mjekim të mëtejmë pa marrë parasysh distancën në mes të pacientit dhe mjekut.
Shërbimet në HEALTH CENTER OF EXCELLENCE do ofrohen për pacientët e Klinikës Digjitale, vetëm pas caktimit të terminit dhe referimit nga Klinika Digjitale.

 

 

Cakto Termin

Adresa, Kontakti dhe Orari i Punës

  • 136 Rubiwood Cir, Greer, SC 29651, USA
  • E Hënë – E Premte:   09:00 – 17:00