MOSVAKSINIMI I FËMIJËVE TUAJ RREZIKON SHËNDETIN PUBLIK!

MOSVAKSINIMI I FËMIJËVE TUAJ RREZIKON SHËNDETIN PUBLIK!

Shoqëria ka të drejtë dhe në disa raste një detyrim për të kërkuar që fëmijët të vaksinohen. Vaksinat janë ndër ndërhyrjet më efektive mjekësore dhe të shëndetit publik. Ato shpëtojnë jetë dhe parandalojnë vuajtjet. Shumica dërrmuese e prindërve i vaksinojnë plotësisht fëmijët e tyre sipas orarit të rekomanduar të imunizimit. Këta prindër po marrin vendime në mënyrë që interesat e fëmijëve të tyre dhe interesat e shoqërisë të jenë të njëjta.
Një bazë e fortë shkencore mbështet orarin e rekomanduar të imunizimit. Përfitimet e vaksinave të rekomanduara janë shumë më të mëdha se rreziqet. Megjithatë, një përqindje shumë e vogël e prindërve kundërshtojnë ideologjikisht vaksinat. Një pakicë pak më e madhe e prindërve nuk besojnë se të gjitha vaksinat e rekomanduara janë në interesin më të mirë të fëmijës së tyre.
Mosvaksinimi krijon rrezikun që fëmija të kontrakton sëmundje. Ajo gjithashtu krijon rrezik për komunitetet dhe grupet lehtë të prekshme të njerëzve të cilët nuk mund të vaksinohen për shkak të moshës së tyre ose gjendjes shëndetësore.
Për shembull, shumë vaksina nuk mund t’u jepen të sapolindurve, siç është vaksina e fruthit e cila rekomandohet në moshën 12-15 muajshe, duke lënë fëmijët e vegjël të prekshëm. Shumë sëmundje janë veçanërisht të rrezikshme për fëmijët e vegjël. Ka edhe disa fëmijë që nuk mund të vaksinohen, siç janë pacientët pediatrik me kancer të cilët janë duke u nënshtruar kimioterapisë ose trajtimit të rrezatimit. Këta fëmijë janë në rrezik të shtuar për komplikime serioze ose vdekje.
Pastaj ka njerëz që janë të vaksinuar, por mbeten të prekshëm ndaj sëmundjes, sepse asnjë vaksinë nuk është 100% efektive. Në rastin e fruthit, dy doza të vaksinave mbrojnë 97% të njerëzve, duke lënë 3% ende të ndjeshëm edhe pas vaksinimit të plotë. Të gjitha këto grupe njerëzish – shumë të rinj, jo të privilegjuar dhe të vaksinuar, por ende të ndjeshëm – varen pothuajse nga të gjithë të tjerët që të vaksinohen për t’u mbrojtur.
Fatkeqësisht, edhe pse fruthi është kontrolluar gjerësisht sepse shumica e njerëzve marrin vaksinën shumë të sigurt dhe shumë efektive, tani po shohim shpërthime të rrezikshme të reja, sepse disa prindër po refuzojnë vaksina për fëmijët e tyre, veçanërisht në Evropë. Shumë fëmijë kanë vdekur.
Përfitimet e shëndetit publik nuk mund të theksohen mjaftueshëm: Vaksinat nuk kanë të bëjnë vetëm me mbrojtjen e fëmijës suaj. Vaksinat mbrojnë fëmijët e tjerë dhe të gjithë komunitetin. Sëmundjet e parandalueshme nga vaksina (me përjashtim të tetanozit) përhapen nga personi në person. Vendimi i një prindi për të mos vaksinuar fëmijën e tyre mund të rrezikojë fëmijët e tjerë dhe njerëzit e prekshëm.
Prandaj kërkojmë nga prindërit që t’i vaksinojnë fëmijët e tyre që ata të kenë një jetë të shëndetshme dhe të sigurtë.
chevron_left
chevron_right