eKlinika

eKlinika

Tani, të gjithë mjekët pa dallim, mund të posedojnë eKlinika, softuerin unik për mjekë dhe klinika, dhe softuerin shtesë për pritore virtuale dhe dhomën e mjekut për videokonsultime online.
eKlinika ju mundëson mjekëve të ofrojnë shërbime mjekësore nga çdo pajisje dhe të kenë qasje të vazhdueshme në dosjen mjekësore të pacientëve të tyre.
Softueri unik i eKlinika, është pjesë e një evolucioni të vazhdueshëm digjital, i zhvilluar me partnerët në SHBA në një platformë të përparuar të kujdesit digjital shëndetësor.
Modernizoni klinikën tuaj duke avancuar shërbimin për pacientë, eKlinika ju ofron:
– Softuerin për regjistrimin, monitorimin dhe përcjelljen e gjendjes shëndetësore të pacientëve
– Softuerin për caktimin e terminit në eKlinika
– Softuerin për pagesa online dhe eBanking
– Pritoren e dizajnuar virtuale për secilin mjek, me foto, CV dhe të arriturat e tjera të mjekut
– Dhomën e mjekut dhe linkun personal për videokonsultime me pacient
– Arkivimin dhe transferimin digjital të imazherisë me CT, MRI dhe PET-CT
– Dhe shumë shërbime të tjera
eKlinika do të përkujdeset poashtu për promovimin e profilit të mjekut në rrjetet sociale dhe në webfaqen e Klinikës Digjitale.
Anëtarësimi Vjetor €599