Dr. Fjolla Hyseni – Vokshi

Dr. Fjolla Hyseni – Vokshi

Radiologe

Zgjedhni mënyrën e pagesës dhe caktoni terminin për konsultim Online:

Mjeke e dalluar dhe jashtëzakonisht e motivuar. Radiologe e çertifikuar dhe me përvojë për aplikimin e procedurave moderne imazherike të diagnostikimit. Shkathtësi për përdorimin e pajisjeve të avansuara radiologjike me MRI dhe CT.

Dr. Fjolla është e përkushtuar të ofrojë kujdes maksimal për të gjithë pacientët dhe sigurojë komoditet për pacientët gjatë ekzaminimit. Ajo posedon një përvojë të jashtëzakonshme të interpretimit të imazherisë radiologjike dhe kulturë të lartë të komunikimit të rezultateve për pacient.

Dr. Fjolla nga Dhjetori i vitit 2019, vazhdon karrierën profesionale në Departamentin e Ekografisë, NYU, Langone Health, New York, USA

Në terminin e rezervuar vetëm për ju, tregoni Dr. Fjollës çdo gjë për sëmundjen tuaj, analizat laboratorike, raportet mjekësore, Rtg imazheritë si dhe ato me CT dhe MRI. Ajo do dëgjon me kujdes ankesat tuaja dhe do ju sygjeron trajtimin më të mirë për shërimin tuaj!