INJEKTIMI I INSULINËS

INJEKTIMI I INSULINËS

Për të injektuar insulinën, duhet mbush shiringën e duhur me sasinë e duhur të insulinës, vendosni ku duhet të injektoni dhe mësoni si të injektoni.
PËRGATITJA:
Mjeku apo edukatori i çertifikuar i diabetit do t’ju mësojë të gjitha këto hapa, shiqoni si vepron ai dhe pregatituni për të vazhduar vetë. Ju mund të merrni shënime për të kujtuar detajet.
Mbani mend emrin dhe dozën e çdo ilaçi për të dhënë. Lloji i insulinës duhet të përputhet me llojin e shiringës:
• Insulina standarde përmban 100 njësi në 1 ml. Kjo quhet edhe insulinë U-100. Shumica e shiringave të insulinës janë të shënuara për t’ju dhënë U-100 insulinë. Çdo nivel në një shiringë standarde 1 ml të insulinës i përgjigjet 1 njësie të insulinës.
• Tani janë në përdorim më shumë insulina të koncentruara. Këto përfshijnë U-500 dhe U-300. Për shkak se shiringat U-500 gjenden vështirë, mjeku juaj mund t’ju japë udhëzime për përdorimin e insulinës U-500 me shiringë U-100. Shiringat e insulinës ose insulina e koncentruar tani janë në përdorim të gjërë. MOS e përzieni ose holltretni insulinën e koncentruar me ndonjë insulinë tjetër.
• Disa lloje të insulinës mund të përzihen me njëra-tjetrin në një shiringë, por shumë prej tyre nuk mund të përzihen. Konsultohuni me mjekun tuaj apo farmacistin për këtë.
KËSHILLA TË PËRGJITHSHME:
• Gjithmonë përdorni të njëjtin lloj dhe prodhues. MOS përdorni insulinë me afat të skaduar.
• Insulina duhet të injektohet në temperaturë dhome. Nëse e ruani në frigorifer ose qese frigoriferi, nxjerreni ate jashtë 30 minuta para injektimit. Pasi të keni filluar përdorimin e një Flakone (shishe) të insulinës, ajo mund të mbahet në temperaturë dhome për një muaj.
• Në një shportë hudhni të gjitha shishet e zbrazta të insulinës, gjilpërat dhe pambukun me alkool.
chevron_left
chevron_right