Dr. Marsela Ceno

Kirurge
Konsultohuni me Dr. Marsela Ceno, specialisten për kirurgji viscerale. Ajo është themeluese dhe drejtuese e Shoqatës së mjekëve shqipëtarë në Gjermani si dhe anëtare e disa shoqatave kirurgjikale në Europë dhe Amerikë: Shoqata e kirurgëve në Gjermani, Shoqata gjermane dhe amerikane e Hernies, tek të cilat është aktivizuar përmes hospitimeve në spitale të ndryshme në Europë dhe publikimeve shkencore të publikuara në nivel ndërkombëtar.
Dr. Marsela Ceno ka përfunduar krahas specialzimit në fushën e kirurgjisë së përgjithshme dhe ate viscerale edhe doktoraturën në Universitetin e Ulmit në Gjermani. Një nga fushat ku mjekja e re kërkon të kontribojë me tepër është fusha e defekteve të paretit abdominal e njohur si mishi i huaj, problemet e tëmthit dhe rrugëve bilo-digjestive dhe problemet proktologjike si psh. hemoroidet.
Në terminin e rezervuar vetëm për ju, tregoni Dr. Marseles, çdo gjë për sëmundjen tuaj. Ajo do ju dëgjon me kujdes dhe do ju ndihmon në diagnostifikimin dhe sygjeroj trajtimin më të mirë kirurgjik për problemin tuaj shëndetësor!

Çmimi: €49 EUR

Zgjedhni mënyrën e pagesës dhe caktoni terminin për konsultim ONLINE: