POLITIKA E PRIVATËSISË

POLITIKA E PRIVATËSISË

Politika jonë e privatësisë u përditësua dhe u postua më 8 prill 2021. Ajo rregullon kushtet e privatësisë të faqes sonë të internetit, të vendosur në www.klinikadigjitale.net. Çdo term i kapitalizuar që nuk është përcaktuar në Politikën tonë të Privatësisë, ka kuptimin e përcaktuar në Kushtet e Shërbimit.
 
Privatësia juaj
Klinika Digjitale ndjek të gjitha kërkesat ligjore për të mbrojtur privatësinë tuaj. Politika jonë e privatësisë është një deklaratë ligjore që shpjegon se si mund të mbledhim informacion nga ju, si mund t’i ndajmë informacionet tuaja dhe si mund ta kufizoni ndarjen tonë të informacionit tuaj. Ju do të shihni kushtet në Politikën tonë të Privatësisë që janë kapitalizuar. Këto terma kanë kuptime siç përshkruhen në seksionin Definicionet më poshtë.
 
Përkufizimet
“Informacioni jo personal” është informacion që nuk është personalisht i identifikueshëm për ju dhe që mbledhim automatikisht kur hyni në faqen tonë të internetit me një shfletues interneti. Mund të përfshijë gjithashtu informacionin në dispozicion të publikut që ndahet mes jush dhe të tjerëve.
“Informacioni personalisht i identifikueshëm” është informacioni jo publik që personalisht është i identifikueshëm me ju dhe është siguruar në mënyrë që ne të ju ofrojmë shërbime brenda faqes sonë. Informacioni personalisht i identifikueshëm mund të përfshijë informacione të tilla si emri juaj, adresa e emailit dhe informacione të tjera të lidhura me to të cilat na ofroni ose që ne marrim për ju.
 
Informacioni që mbledhim
Në përgjithësi, ju kontrolloni sasinë dhe llojin e informacionit që na jepni kur përdorni faqen tonë të internetit.
Si vizitor, ju mund të shfletoni faqen tonë të internetit për të mësuar më shumë për faqen tonë të internetit. Nuk ju kërkohet të na ofroni ndonjë informacion personalisht të identifikueshëm si vizitor.
 
Informacioni kompjuterik i mbledhur
Kur përdorni faqen tonë të internetit, ne mbledhim automatikisht informacione të caktuara kompjuterike nga ndërveprimi i telefonit tuaj celular ose shfletuesit të webit me faqen tonë të internetit. Një informacion i tillë zakonisht konsiderohet Informacioni Jo Personal. Ne gjithashtu mbledhim:
Cookies: Faqja jonë e internetit përdor “cookies” për të identifikuar fushat e faqes sonë të internetit që keni vizituar. Cookie është një pjesë e vogël e të dhënave të ruajtura në kompjuterin ose pajisjen tuaj mobile nga shfletuesi juaj i internetit. Ne përdorim Cookies për të personalizuar përmbajtjen që shihni në faqen tonë të internetit. Shumica e shfletuesve të internetit mund të vendosen për të çaktivizuar përdorimin e Cookies. Sidoqoftë, nëse deaktivizon Cookies, mund të mos jesh në gjendje të hysh funksionalitetin në faqen tonë të internetit në mënyrë korrekte ose fare. Ne asnjëherë nuk vendosim informacion personalisht të identifikueshëm në Cookies
Mjetet e Ndjekjes së Palëve të Treta: Ne gjithashtu përdorim mjete të përcjelljes së palëve të treta për të përmirësuar performancën dhe veçoritë e faqes sonë të internetit. Këto mjete të përcjelljes së palëve të treta janë të dizajnuara për të mbledhur vetëm informacione jo-personale rreth përdorimit tuaj të faqes sonë të internetit. Megjithatë, ju e kuptoni se mjetet e tilla krijohen dhe menaxhohen nga palët jashtë kontrollit tonë. Si i tillë, ne nuk jemi përgjegjës për atë se çfarë informacioni aktualisht kapen nga palët e treta ose se si palët e treta përdorin dhe mbrojnë atë informacion.
Ne përdorim Remarketing me Google Analytics për të reklamuar në faqet të palës së tretë për ju, pasi keni vizituar faqen tonë. Ne dhe shitësit e palëve të treta, si Google, përdorin cookies e pales së parë (të tilla si cookie të Google Analytics) dhe cookies të palëve të treta (të tilla si cookies të DoubleClick) për të informuar, optimizuar dhe shërbyer reklamat në bazë të vizitave tuaja të kaluara në faqen tonë
Mund të zgjedhësh opsionin e daljes nga Google Analytics për Reklamim në Shfaqje dhe të personalizosh reklamat e Rrjetit të Drejta të Google duke vizituar faqen e kushteve të Ads Google. Google gjithashtu rekomandon instalimin e Add-on-it Opt-Out të Google Analytics për shfletuesin tënd. Add-on Opt-out i Google Analytics u ofron vizitorëve mundësinë për të parandaluar mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave të tyre nga Google Analytics.
Informacion automatik: Ne marrim automatikisht informacion nga shfletuesi juaj i internetit ose nga pajisja celulare. Ky informacion përfshin emrin e faqes së internetit nga e cila keni hyrë në faqen tonë të internetit, nëse ka, si dhe emrin e faqes së internetit në të cilën jeni duke u drejtuar kur largoheni nga faqja jonë. Ky informacion gjithashtu përfshin adresën IP të kompjuterit / serverit tuaj proxy që përdorni për të hyrë në internet, emrin e ofruesit të internetit të Internetit, llojin e shfletuesit të internetit, llojin e pajisjes celulare dhe sistemin operativ kompjuterik. Ne përdorim të gjithë këtë informacion për të analizuar tendencat midis përdoruesve tanë për të ndihmuar në përmirësimin e faqes sonë të internetit.
 
Si e përdorim informacionin tuaj
Ne përdorim informacionin që marrim nga ju si më poshtë:
Përshtatjen e faqes sonë të internetit: Ne mund të përdorim informacionin e identifikueshëm personal që na siguron së bashku me çdo informacion kompjuterik që marrim për të përshtatur faqen tonë të internetit
Ndarja e informacionit me anëtarët dhe palët e tjera të treta: Ne nuk i shesim, marrim me qira ose përndryshe u japim të dhënat tuaja personale të identifikuara palëve të treta për qëllime marketingu. Ne mund të sigurojmë informacionin tuaj të identifikueshëm personalisht tek bashkëpunëtorët që ofrojnë shërbime për ne në lidhje me faqen tonë të internetit (dmth. Përpunuesit e pagesave, kompanitë e hostimit të webfaqes, etj.); filialet e tilla do të marrin vetëm informacionin e nevojshëm për të ofruar shërbimet përkatëse dhe do të jenë të detyruara nga marrëveshjet e konfidencialitetit që kufizojnë përdorimin e këtyre informatave.
Grumbullimi i të dhënave: Ne ruajmë të drejtën për të mbledhur dhe përdorur të gjitha informatat jo personale të mbledhura nga përdorimi i faqes sonë të internetit dhe grumbulluar të dhëna të tilla për analiza të brendshme që përmirësojnë faqen tonë dhe shërbimin si dhe për përdorim ose rishitje për të tjerët. Asnjëherë nuk është informacioni juaj personalisht i identifikueshëm i përfshirë në grumbullime të tilla të të dhënave.

Njoftimet e kërkuara me ligj: Ne mund të kërkohemi ligjërisht të zbulojmë informacionin tuaj të identifikueshëm personal, nëse zbulimi i tillë është (a) kërkohet me anë të thirrjes, ligjit ose procesit tjetër ligjor; (b) të nevojshme për të ndihmuar zyrtarët e zbatimit të ligjit ose agjencitë e zbatimit të ligjit; (c) të nevojshme për të hetuar shkeljet ose duke zbatuar ndryshe kushtet tona ligjore; (d) të nevojshme për të na mbrojtur nga veprimet ligjore ose kërkesat nga palët e treta, përfshirë ju dhe / ose anëtarë të tjerë; dhe / ose (e) të nevojshme për të mbrojtur të drejtat ligjore, pronën personale / reale, ose sigurinë personale të Klinikës Digjitale, përdoruesve, punonjësve dhe bashkëpunëtorëve tanë
 
Mbrojtja e privatësisë së fëmijës suaj
Faqja jonë e internetit nuk është e dizajnuar për përdorim nga persona nën moshën 13 vjeçare (“Fëmijë”), edhe pse kuptojmë se mund të kemi një përpjekje të Fëmijës për të bërë blerje përmes faqes sonë të internetit. Ne nuk e verifikojmë moshën e përdoruesve tanë dhe as nuk kemi ndonjë përgjegjësi për verifikimin e moshës së përdoruesit. Nëse je fëmijë, lutemi kërkoni lejen e një prindi ose kujdestari para se të përdorni faqen tonë të internetit. Nëse jeni prind ose kujdestar dhe besoni se Fëmija juaj po përdor faqen tonë të internetit, ju lutemi na kontaktoni për të hequr llogarinë e fëmijës suaj; ne rezervojmë të drejtën t’ju kërkojmë verifikimin e marrëdhënies tuaj me Fëmijën përpara se të nderojmë një kërkesë të tillë. Nëse zbulojmë se një Fëmijë ka krijuar një llogari në faqen tonë të internetit, menjëherë do ta fshijmë llogarinë sapo ta zbulojmë, nuk do ta përdorim informacionin për ndonjë qëllim dhe ne nuk do t’ua zbulojmë informacionin palëve të treta. Megjithatë, si prind i një Fëmije të tillë, ju e kuptoni se jeni ligjërisht përgjegjës për çdo transaksion të krijuar nga Fëmija.
 
Lidhje me faqet tjera të internetit
Faqja jonë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të tjera që nuk janë nën kontrollin tonë të drejtpërdrejtë. Këto faqe interneti mund të kenë politikat e tyre në lidhje me privatësinë. Ne nuk kemi kontroll ose përgjegjësi për faqet e internetit të lidhura dhe sigurojmë këto lidhje vetëm për komoditetin dhe informacionin e vizitorëve tanë. Ju hyni në faqe të tilla të lidhura në rrezikun tuaj. Këto faqe interneti nuk janë subjekt i kësaj Politike të Privatësisë. Ju duhet të kontrolloni politikat e privatësisë, nëse ka ndonjë prej këtyre faqeve individuale për të parë se si operatorët e faqeve të internetit të palëve të treta do të përdorin informacionin tuaj personal. Përveç kësaj, këto webfaqe mund të përmbajnë një lidhje me faqet e internetit të bashkëpunëtorëve tanë. Faqet e internetit të bashkëpunëtorëve tanë nuk i nënshtrohen kësaj Politike të privatësisë dhe duhet të kontrolloni politikat e tyre individuale të privatësisë për të parë se si operatorët e faqeve të tilla do të shfrytëzojnë të dhënat tuaja personale.
 
Politika jonë e postës elektronike
Filialet tona dhe ne plotësisht në përputhje me ligjet kombëtare në lidhje me SPAM. Ju gjithmonë mund të zgjedhni nga marrja e korrespondencës së mëtejshme me email nga ne dhe / ose bashkëpunëtorët tanë. Ne pajtohemi që ne nuk do të shesim, marrim me qira ose nuk do ta tregojmë adresën tuaj të postës elektronike në asnjë palë të tretë të palidhur pa lejen tuaj.
 
Përditësimet e Politikave të Privatësisë
Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar këtë Privacy Policy në çdo kohë. Ju duhet të rishikoni këtë Privacy Policy shpesh. Nëse bëjmë ndryshime materiale në këtë politikë, ne mund t’ju njoftojmë në faqen tonë të internetit, nëpërmjet një postimi në blog, me email, ose me çdo metodë që ne përcaktojmë. Metoda që ne zgjedhim është në diskrecionin tonë të vetëm. Ne gjithashtu do të ndryshojmë datën “Përditësimi i fundit” në fillim të kësaj Politike të Privatësisë. Çdo ndryshim që bëjmë në Politikën tonë të privatësisë është efektive nga data e fundit e përditësuar dhe zëvendëson çdo politikë të mëparshme të privatësisë
 
Pyetjet rreth praktikave tona të privatësisë ose këtë politikë të privatësisë
Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me praktikat tona të privatësisë ose këtë politikë, ju lutemi na kontaktoni.