Mendimi nga Dermatologu Special

Mendimi nga Dermatologu Special

Ky mendim do të sigurohet nga dermatologë ekspertë Evropianë brenda 24 orëve (ditëve të punës). Ju do të pranoni një raport të detajuar mjekësor dhe plan individual të trajtimit (nëse nevojitet).
Pas anëtarësimit tuaj, juve do ju caktohet Mjeku Personal për përcjelljen e gjendjes suaj shëndetësore dhe për kompletimin e dokumentacionit mjekësor për marrjen e mendimit nga Dermatologu.
Ky shërbim ofrohet falas për anëtarët special të Klinikës Digjitale!