Mendimi nga Dermatologu Premium

Mendimi nga Dermatologu Premium

Pacientët mund të marrin një mendim nga dermatologu në Evropë dhe do të pranojnë atë brenda 24 orëve (ditëve të punës).
Pas anëtarësimit tuaj, juve do ju caktohet Mjeku Personal për përcjelljen e gjendjes suaj shëndetësore dhe për kompletimin e dokumentacionit mjekësor për marrjen e mendimit nga Dermatologu.
Ky shërbim ofrohet falas për anëtarët standard të Klinikës Digjitale!