Klinika e Telepsikiatrisë

KLINIKA E TELEPSIKIATRISË

Tani, ju keni mundësi të bisedoni lirshëm me psikoterapeutin, pa pengesa dhe pa ndërhyrje nga të tjerët!
Ju mund të bisedoni për vështirësitë tuaja, çrregullimet afektive, stresin kronik, ankthin, çregullimet e personalitetit, obsesionin, çregullimet e gjumit, depresionin, mungesën e koncentrimit dhe problemet e memorjes (mbamendjes)!
Në privatësi të plotë bisedoni edhe për çrregullimet në të ushqyer, problemet bashkëshortore apo shqetësimet mbi zhvillimin apo sjelljen e fëmijës suaj.
Klinika e Telepsikiatrisë – ambient i sigurtë për trajtimin e shqetësimeve tuaja!
Rainela Xhemollari

Rainela Xhemollari

Psikoterapiste