Variantet më të rrezikshme të COVID-19 dhe vaksinat

Variantet më të rrezikshme të COVID-19 dhe vaksinat

Virusët ndryshojnë vazhdimisht përmes mutacioneve, prandaj pritet të shfaqen variante të reja të një virusi. Ndonjëherë variante të reja shfaqen dhe zhduken. Herave të tjera, variantet e reja persistojnë. Variante të shumta të virusit që shkakton COVID-19 po gjurmohen në Shtetet e Bashkuara dhe globalisht gjatë kësaj pandemie.

Llojet e varianteve
Shkencëtarët monitorojnë të gjitha variantet, por mund t’i klasifikojnë ato si variante me interes, shqetësuese ose me pasoja të mëdha, bazuar në sa lehtë përhapen, sa të rënda janë simptomat e tyre dhe si trajtohen.
Disa variante duket se përhapen më lehtë dhe më shpejt se variantet e tjera, gjë që mund të sjellë në më shumë raste të COVID-19. Rritja e numrit të rasteve do të shkaktojë më shumë ngarkesë në burimet e kujdesit shëndetësor, do të çojë në më shumë të shtrirë në spital dhe potencialisht më shumë vdekje.
Variantet më të rrezikshme
Alfa – B.1.1.7
Identifikuar së pari në: Mbretërinë e Bashkuar
Përhapja: Përhapet shumë më shpejt se variantet e tjera
Sëmundja e rëndë dhe vdekja: Mund të shkaktojë që më shumë njerëz të sëmuren rëndë dhe të vdesin
Vaksinimi: Vaksinat e autorizuara aktualisht funksionojnë kundër këtij varianti. Disa infeksione tek njerëzit plotësisht të vaksinuar priten, por mbeten të rralla. Të gjitha vaksinat janë veçanërisht efektive kundër sëmundjeve të rënda, shtrimit në spital dhe vdekjes.
Trajtimi: Trajtimi është efektiv kundër këtij varianti
Beta – B.1.351
Identifikuar së pari në: Afrikën e Jugut
Përhapja: Mund të përhapet më shpejt se variantet e tjera
Sëmundja e rëndë dhe vdekja: Të dhënat aktuale nuk tregojnë më shumë sëmundje të rënda ose vdekje se variantet e tjera
Vaksinimi: Vaksinat e autorizuara aktualisht funksionojnë kundër këtij varianti. Disa infeksione tek njerëzit plotësisht të vaksinuar priten, por mbeten të rralla. Të gjitha vaksinat janë veçanërisht efektive kundër sëmundjeve të rënda, shtrimit në spital dhe vdekjes.
Trajtimi: Disa terapi të antitrupave monoklonalë janë më pak efektivë kundër këtij varianti
Gama – P.1
Identifikuar së pari në: Japoni/Brazil
Përhapja: Përhapet më shpejt se variantet e tjera
Sëmundja e rëndë dhe vdekja: Të dhënat aktuale nuk tregojnë më shumë sëmundje të rënda ose vdekje se variantet e tjera
Vaksinimi: Vaksinat e autorizuara aktualisht funksionojnë kundër këtij varianti. Disa infeksione tek njerëzit plotësisht të vaksinuar priten, por mbeten të rralla. Të gjitha vaksinat janë veçanërisht efektive kundër sëmundjeve të rënda, shtrimit në spital dhe vdekjes.
Trajtimi: Disa terapi të antitrupave monoklonalë janë më pak efektivë kundër këtij varianti
Delta – B.1.617.2
Identifikuar së pari në: Indi
Përhapja: Përhapet shumë më shpejt se variantet e tjera
Sëmundje të rënda dhe vdekje: Mund të shkaktojë më shumë raste të rënda se variantet e tjera
Vaksina: Infeksionet ndodhin vetëm në një pjesë të vogël të njerëzve që janë plotësisht të vaksinuar, edhe me variantin Delta. Disa infeksione tek njerëzit plotësisht të vaksinuar priten, por mbeten të rralla. Sidoqoftë, dëshmitë paraprake sugjerojnë që njerëzit e vaksinuar plotësisht që infektohen me variantin Delta mund ta përhapin virusin te të tjerët. Të gjitha vaksinat janë veçanërisht efektive kundër sëmundjeve të rënda, shtrimit në spital dhe vdekjes.
Trajtimi: Disa terapi të antitrupave monoklonalë janë më pak efektivë kundër këtij varianti
Anëtarësohuni në Klinikën Digjitale dhe do ju caktohet Mjeku Personal i cili do të përcjellë gjendjen tuaj shëndetësore dhe do të parandalojë sëmundjet:

chevron_left
chevron_right