Dr. Nagib Elshani

Neuroradiolog
Nga shtëpia juaj, konsultohu me Dr. Nagibin, neuroradiologun e njohur Kosovar! Dr. Nagibi është ndër neuroradiologët e parë në Evropë i cili shërben në Klinikën Digjitale! Ai do ndihmon diagnostifikimin e infarkteve, gjakderdhjeve dhe tumorve dhe të gjitha ndryshimeve dhe sëmundjeve të sistemit nervor qendror duke interpretuar dhe përdorur metodat imazherike me CT, MRI dhe ekzaminimet diagnostike më të avansuara sot në botë! Në terminin e rezervuar vetëm për ju, aktivizoni kompjuterin me kamerë dhe nga shtëpia juaj, tregoi Dr. Nagibit imazheritë me CT, MRI, PET dhe çdo gjë për sëmundjen tuaj!

Çmimi: €25 EUR

Zgjedhni mënyrën e pagesës dhe caktoni terminin për konsultim ONLINE: