GIVING AN INSULIN INJECTION

GIVING AN INSULIN INJECTION

To give an insulin injection, you need to fill the right syringe with the right amount of medicine, decide where to give the injection, and know how to give the injection.
Getting Ready:
Mjeku apo edukatori i çertifikuar i diabetit do t’ju mësojë të gjitha këto hapa, shiqoni si vepron ai dhe pregatituni për të vazhduar vetë. Ju mund të merrni shënime për të kujtuar detajet.
Know the name and dose of each medicine to give. The type of insulin should match the type of syringe:
• Insulina standarde përmban 100 njësi në 1 ml. Kjo quhet edhe insulinë U-100. Shumica e shiringave të insulinës janë të shënuara për t’ju dhënë U-100 insulinë. Çdo nivel në një shiringë standarde 1 ml të insulinës i përgjigjet 1 njësie të insulinës.
• Tani janë në përdorim më shumë insulina të koncentruara. Këto përfshijnë U-500 dhe U-300. Për shkak se shiringat U-500 gjenden vështirë, mjeku juaj mund t’ju japë udhëzime për përdorimin e insulinës U-500 me shiringë U-100. Shiringat e insulinës ose insulina e koncentruar tani janë në përdorim të gjërë. MOS e përzieni ose holltretni insulinën e koncentruar me ndonjë insulinë tjetër.
• Some types of insulin can be mixed with each other in one syringe, but many cannot be mixed. Check with your provider or pharmacist about this
GENERAL TIPS:
• Always try to use the same brands and types of supplies. DO NOT use expired insulin.
• Insulin should be given at room temperature. If you had it in the refrigerator or cooler bag, take it out 30 minutes before the injection. Once you have started using a vial of insulin, it can be kept at room temperature for a month.
• Gather your supplies: insulin, needles, syringes, alcohol wipes, and a container for used needles and syringes.
chevron_left
chevron_right
en_USEnglish