NEW BACTERIA DISCOVERED IN HUMAN BLOOD

NEW BACTERIA DISCOVERED IN HUMAN BLOOD

Two new species of bacteria have been found in the blood of patients in China.
Bakteret janë gjetur në gjakun e dy pacientëve gjatë analizave të gjakut si pjesë e kujdesit rutinor. Të

DIABETES TYPE 2

DIABETES TYPE 2

Diabetes means your blood glucose, or blood sugar, levels are too high.
With type 2 diabetes, the more common type, your body does not make or use insulin well.
Insulina është një hormon që ndihmon glukozën të hyjë

MEAL PLANINNG FOR CHILDREN WITH TYPE 2 DIABETES

MEAL PLANINNG FOR CHILDREN WITH TYPE 2 DIABETES

Gjatë planifikimi të ushqimit duhet konsideruar sasinë e nevojshme të kalorive për rritjen e fëmiut. Në përgjithësi, tri shujta të vogla dhe tre “snacks” në ditë mjaftojnë të plotësojnë nevojat për

GIVING AN INSULIN INJECTION

GIVING AN INSULIN INJECTION

To give an insulin injection, you need to fill the right syringe with the right amount of medicine, decide where to give the injection, and know how to give the injection.
Getting Ready:
Mjeku apo edukatori i çertifikuar i diabetit do t’ju mësojë të

DIABETES TYPE 2 - MEAL PLANNING

DIABETES TYPE 2 - MEAL PLANNING

When you have type 2 diabetes, taking time to plan your meals goes a long way toward controlling your blood sugar and weight.
Fokusi juaj kryesor është mbajtja e nivelit të sheqerit në

PULMONARY EMBOLUS

PULMONARY EMBOLUS

A pulmonary embolus is a blockage of an artery in the lungs. The most common cause of the blockage is a blood clot.
Causes
Embolia e mushkërive shkaktohet nga trombi i gjakut që zhvillohet në venat jashtë mushkërive. Trombi më
« Previous Page
en_USEnglish