Dr. Massimo Sarteli

Dr. Massimo Sarteli

Kirurg

Zgjedhni mënyrën e pagesës dhe caktoni terminin për konsultim Online:

Nga shtëpia juaj, konsultohu me Dr. Massimo, kirurgun Italian, me përvojë shumëvjeçare në kirurgjinë emergjente dhe të përgjithshme dhe autor i publikimeve ndërkombëtare dhe manualeve për kirurgjinë emergjente. Ai është autor i studimeve të shumëta për infeksionet në kirurgji dhe sepsën si dhe studimeve për përdorim racional të antibiotikëve në menaxhimin e infeksioneve intra-abdominale!
Dr. Massimo është themelues dhe Drejtor i Aleancës Globale për Infeksionet në Kirurgji, e promovuar në vitin 2016 nga Shoqata Botërore e Kirurgjisë Emergjente – WSES, e cila angazhohet për një qasje të unifikuar dhe globale në promovimin e hulumtimeve dhe edukimin në fushën e infeksioneve në kirurgji!


Në terminin e rezervuar vetëm për ju, konsultohu nga shtëpia me Dr. Massimo dhe tregoni çdo gjë për sëmundjen tuaj, duke përfshirë analizat laboratorike, raportet mjekësore si dhe imazheritë dhe raportet e radiologut për CT dhe MRI. Dr. Massimo do dëgjon me kujdes shqetësimet tuaja dhe do ju sygjeron terapinë dhe tretmanin më të mirë për shërimin tuaj!