Dr. Larry Farnes

Dr. Larry Farnes

Musculoskeletal

Zgjedhni mënyrën e pagesës dhe caktoni terminin për konsultim Online:

Doktori Amerikan Larry Farnes tani në shërbimin tuaj! Konsultohu me Dr. Farnes, Specialistin e njohur Amerikan për sistemin osteomuskular dhe themeluesin e Farnes Institute në SHBA. Dr. Farnes ka zhvilluar konceptin unik të Performancës Optimale të Jetesës (Optimum Performance Living) e cila përmbush katër objektiva:
– Rivendosjen e shpresës,
– Thellimin e vetëdijësimit,
– Reduktimin e vuajtjes dhe
– Shtimin e aftësive

Dr. Farnes siguron metoda të reja që i mundësojnë individët të lëvizin nga një gjendje e varësisë në një gjendje dhe status të pavarur duke redukuar vuajtjet dhe shtuar aftësinë e tyre për të arritur një nivel më të lartë të performancës që ndikon në jetëgjatësinë dhe kualitetin e jetës së tyre!

Në terminin e rezervuar vetëm për ju, tregoi Dr. Farnes çdo gjë për vuajtjet dhe sëmundjen tuaj, analizat laboratorike, raportet mjekësore si dhe imazheritë dhe raportet e radiologut për CT dhe MRI! Dr. Farnes do dëgjon me kujdes shqetësimet tuaja dhe do ju sygjeron terapinë dhe tretmanin më të mirë për shëndetin dhe mirëqenjen tuaj!