Dr. Habib Jakupi

Dr. Habib Jakupi

Radiolog
Zgjedhni mënyrën e pagesës dhe caktoni terminin për konsultim Online:

Nga shtëpia juaj konsultohu me Dr. Habib Jakupin, radiologun e njohur Kosovar me përvojë Evropiane. Dr. Jakupi do ju ndihmon në diagnostikimin e sëmundjes suaj duke përdorur metodat më të avansuara dhe interpretuar imazheritë me Rezonancë Magnetike MRI dhe CT.


Në terminin e rezervuar vetëm për ju, tregoni Dr. Jakupit çdo gjë për sëmundjen tuaj dhe dërgoni tek ai analizat laboratorike, raportet mjekësore dhe imazheritë me CT, MRI. Dr. Jakupi do dëgjon me kujdes ankesat tuaja dhe do ju sygjeron tretmanin më të mirë për shërimin tuaj!