Dr. Gazmend SH. Bojaj

Dr. Gazmend SH. Bojaj

Mjekësi Familjare

Zgjedhni mënyrën e pagesës dhe caktoni terminin për konsultim Online:

Konsultohu online me Dr. Gazmend SH. Bojaj, specialistin e parë të mjekësisë familjare në Evropë i cili shërben në Klinikën Digjitale. Në terminin e rezervuar vetëm për ju, tregoi Dr. Gazmendit çdo gjë për sëmundjen tënde! Dr. Gazmendi do dëgjon me kujdes shqetësimet tuaja dhe do ju sygjeron terapinë dhe tretmanin më të mirë për shërimin tuaj! Dr. Gazmendi poashtu do asiston qytetarët e Klines edhe në caktimin e terminit dhe konsultimet online me mjekët specialistë të njohur kombëtar dhe ndërkombëtar!