ÇRREGULLIMET E PERSONALITETIT

ÇRREGULLIMET E PERSONALITETIT

Çrregullimet e personalitetit janë një grup sëmundjesh mendore. Ato përfshijnë çrregullime afatgjata të mendimeve dhe sjelljeve që janë jo të shëndetshme dhe të papërshtatshme. Sjelljet shkaktojnë probleme serioze me njerëzit e tjerë dhe punën. Njerëzit me çrregullime të personalitetit kanë vështirësi të përballen me streset dhe problemet e përditshme. Ata shpesh kanë marrëdhënie jostabile me njerëz të tjerë.
Shkaku i çrregullimeve të personalitetit është i panjohur. Sidoqoftë, gjenet dhe përvojat e fëmijërisë mund të luajnë një rol.
Simptomat e çdo çrregullimi të personalitetit janë të ndryshme. Mund të jenë të buta ose të rënda. Njerëzit me çrregullime të personalitetit mund të kenë vështirësi të kuptojnë se kanë problem. Për ta, mendimet e tyre janë normale, dhe ata shpesh fajësojnë të tjerët për problemet e tyre. Ata mund të përpiqen të marrin ndihmë për shkak të problemeve të tyre me marrëdhëniet dhe punën. Trajtimi zakonisht përfshin terapinë me bisedë dhe ndonjëherë barnat.
Për të konsultuar mjekun, vizitoni: https://www.klinikadigjitale.net/mjeket/
chevron_left
chevron_right